Stavebné a maliarske suroviny


Sadry a cement patria medzi suroviny určené na stavebné účely, vodoinštalačné, elektroinštalačné, kúrenárske či modelárske práce. Podľa použitia slúži na drobné i plošné opravy minerálnych podkladov, škárovanie či ako spojivo na prípravu mált a betónov.