Cement biely

Spojivo na prípravu mált, betónov a stavebných výrobkov.

Cement biely

Prednosti

  • na stavebné účely, vrátane škárovania obkladov a dlažieb, prípravu mált a betótov
  • vysoká pevnosť
  • nízka alkalita
  • vysoká objemová stálosť

Odporúčané použitie

Ako hydraulické spojivo na stavebné účely, vrátane škárovania obkladov a dlažieb. Je používaný pri výrobe betónových prvkov jednoduchých aj armovaných, exkluzívnych prefabrikovaných stavebných dielov, terasových dlažieb, bielych omietkových zmesí, farebných cementov a pod.

  • Odtieň

    neštandardný biely

Produktová dokumentácia

Technický list
TL_CEMENT_BILY_SK.pdf
Bezpečnostný list
KBU_CEMENT_BILY.pdf
Bezpečnostný list
KBU_AALBORG_WHITE_CEMENT.pdf
Vyhlásenie o zhode
VoP_SK_CEMENT.pdf