Tmely


Tmely stierkové, vyrovnávacie, škárovacie, hladké či štukové slúžia k jednoduchým drobným vysprávkam alebo plošnému vyrovnaniu drobných nerovností, prasklín a ďalších defektov stien a stropov v interiéri aj exteriéri.