Soldecol Rodexol

Konvertor hrdze, adhézny mostík.

Ideálny pomocník na ochranu kovov. Blokátor korózie alebo základný náter na zinkované povrchy.

Soldecol Rodexol

Prednosti

 • stabilizácia korózie
 • adhézny mostík na Zn-povrchy
 • silný ochranný efekt
 • univerzálny zjednocujúci náter

Odporúčané použitie

Konvertor hrdze je primárne určený na chemickú stabilizáciu korózie železných povrchov a vytvorenie pružnej ochrannej vrstvy. Výrobok je alternatívou k mechanickému spôsobu čistenia povrchu, ktorý v niektorých prípadoch nie je možné vykonať. Náterový film je vhodným podkladom pre následné vrstvy náterového systému. Odporúčaným vrchným náterom je napr. výrobok SOLDECOL PUR SG. Pri tejto kombinácii sa docieli silný ochranný efekt na vnútorné aj vonkajšie prostredie. Typickým použitím sú údržbové systémy v stavebníctve, priemysle, ďalej hobby aplikácie pri renováciách starých kovových predmetov, dopravných prostriedkov, klampiarskych prvkov atď.

Druhou funkciou výrobku je jeho použitie ako adhézneho mostíka na zinkované typy povrchov, prípadne zinkované povrchy lokálne zasiahnuté koróziou vrátane zvyškov pôvodných priľnavých náterových systémov (tzn. univerzálny zjednocujúci náter). Použitie nachádza aj v prvovýrobe a pri špeciálnych aplikáciách s nemožnosťou tryskania alebo na zaistenie lepších adhéznych parametrov.

Alternatívne je možné výrobok použiť samostatne na koróziou zasiahnuté povrchy ako uzatváraciu a stabilizujúcu vrstvu s dekoračnou funkciou (vytvorenie čiernej pololesklej „patiny“). V tomto prípade sa však predpokladá iba interiérové použitie.

 • Odtieň

  polotransparentný, po reakcii s koróziou, čiastočne aj železom, vytvára tmavý až čierny, miestami fialkastý film

 • Možnosti aplikácie

  valček, štetec, HVLP

 • Podkladový materiál

  kov, železné kovy, zinkované povrchy

Technické informácie o výrobku

Výdatnosť v jednej vrstve (pri 30 µm zaschnutého filmu, bez strát) [m2/l]
13
Merná hmotnosť [g/cm3]
cca 1,25
Doba zasychania - proti prachu (pri 23 ° C a 60% rel. vlh. vzduchu, 40 µm DFT) [min.]
min. 60
Pretierateľnosť [hod.]
min. 24
Riedidlo
neriedi sa
Čistenie náradia
voda
Balenie
0,75 l, 3 l