Prohet - LEP - LSH

Lepiaca a stierková hmota na zatepľovacie systémy.

Prohet - LEP - LSH

Prednosti

 • univerzálne použitie – lepenie izolantu, armovanie, stierkovanie
 • jednoduchá aplikácia
 • ľahká brúsiteľnosť
 • vyhovuje skúškam ETICS podľa ETAG 004

Odporúčané použitie

Polymér-cementová suchá maltová zmes, určená na lepenie fasádnych dosiek z expandovaného polystyrénu a z minerálnej vlny a tiež na vytváranie základnej vrstvy kontaktných zatepľovacích systémov (ETICS) v kombinácii so sklovláknitou výstužnou mriežkou. Výrobok spĺňa požiadavky NV č. 163/2002 v znení neskorších predpisov. Je súčasťou systémov ETICS s európskym technickým schválením (ETA), vydaným podľa smernice ETAG 004.

 • Odtieň

  neštandardný biely

 • Možnosti aplikácie

  nerezové hladidlo

 • Podkladový materiál

  kontaktné zatepľovacie systémy ETICS