Primer Silikát

Silikátový základný náter na minerálne podklady.

Základný náter alebo riedidlo do silikátových náterových hmôt.
Primer Silikát

Prednosti

 • základný náter do interiéru aj exteriéru
 • výborná paropriepustnosť
 • zníženie a zjednotenie rôznej nasiakavosti podkladu
 • spevnenie čisto minerálnych podkladov
 • používa sa ako riedidlo do silikátových náterových hmôt

Odporúčané použitie

Základný náter pred aplikáciou silikátových náterových hmôt a ako ich riedidlo. Používa sa na úpravu a spevnenie čisto minerálnych podkladov – vyzretých vápenných, vápennocementových a cementových omietok, štukov, betónu, starých očistených minerálnych náterov, tehál, pieskovca, stavebného kameňa a pod. Pozor na prepenetrovanie a nedokonalé rozotretie, stopy po stečení penetrácie sú zrejmé aj po pretieraní farbou. Pred aplikáciou riadne premiešajte.

 • Odtieň

  bezfarebný

 • Možnosti aplikácie

  valček, štetka, štetec

 • Podkladový materiál

  vápenné omietky, vápenocementové omietky, omietky, murivo, betónové panely a monolity, pohľadový betón, tehly, stavebný kameň, pieskovec

Technické informácie o výrobku

Výdatnosť (v jednej vrstve podľa savosti a štruktúry podkladu a hrúbky nanesenej vrstvy) [m2/kg]
6 – 25
Merná hmotnosť [g/cm3]
cca 1,00
Doba zasychania pri 20 °C a 60% rel. vlh. vzduchu [hod.]
min. 6
Pretierateľnosť [hod.]
cca 12
Odporúčané riedenie (čistou vodou) [l/kg]
1 : 1
Balenie
10 kg