Mikral Silikón

Fasádna silikónová hladká farba.

Fasádna farba so silikónom s vysokou vodoodpudivosťou a nízkou špinivosťou. Na dlhodobú ochranu omietok.
Mikral Silikón

Prednosti

 • vysoká vodoodpudivosť a nízka špinivosť
 • vhodná na pretieranie starých fasádnych náterov
 • veľmi dobrá paropriepustnosť
 • zvýšená odolnosť voči kyslým dažďom a priemyselným exhalátom
 • umývateľnosť
 • oteruvzdornosť
 • tónovateľnosť na tónovacích strojoch
Fotogaléria

Fasády a zatepľovacie systémy, objekty s požiadavkou vodoodpudivosti a nízkej špinivosti náteru.

Odporúčané použitie

Na vonkajšie nátery vápenných, vápennocementových a brizolitových omietok, polymérnych omietok, muriva, na dekoračné nátery zvislých betónových konštrukcií a pod. Na nátery fasád s nárokmi na nízku nasiakavosť a špinivosť. Farba je vhodná na nátery nových i starých minerálnych omietok, na obnovovacie nátery akrylátových fasádnych farieb, na zjednocujúce alebo obnovovacie nátery kontaktných zatepľovacích systémov a pod.

 • Odtieň

  biely, tónovanie je možné vykonávať tónovacími farbami HETCOLOR (iba odtieňmi vhodnými do exteriéru max. do pomeru 1:25 dielom farby), prípadne pomocou tónovacích strojov

 • Možnosti aplikácie

  valček, štetka, Airlesss

 • Podkladový materiál

  vápenné omietky, vápenocementové omietky, brizolitové omietky, betónové panely a monolity

Technické informácie o výrobku

Výdatnosť (v jednej vrstve podľa savosti a štruktúry podkladu a hrúbky nanesenej vrstvy) [m2/kg]
cca 7
Belosť [% MgO]
min. 94
Odolnosť voči oteru za sucha [trieda]
0 (veľmi vysoká)
Priepustnosť pre vodnú paru (ČSN EN 1062-1) [trieda]
V1 (vysoká)
Merná hmotnosť [g/cm3]
cca 1,63
Doba zasychania pri 20 °C a 60% rel. vlh. vzduchu [hod.]
min. 4
Napúšťací náter
penetračným prípravkom
AT-Grund, UP-Grund, A-Grund
Vrchný náter (odporúčaný počet vrstiev)
2
Balenie
Biela: 7 kg, 15 kg
Bázy: 5 kg, 12 kg