Mikral Renovo Active

Fasádna silikónová farba s výstužnými mikrovláknami ošetrená biocídnym prípravkom proti plesniam a riasam.

Fasádna silikónová farba na dlhodobú ochranu novej fasády aj na renováciu starej fasády, na mikrotrhlinky, aj na plesne.
Mikral Renovo Active

Prednosti

 • na všetky bežné minerálne podklady
 • zvýšená odolnosť proti plesniam a riasam
 • premostenie vlasových mikrotrhlín
 • veľmi dobrá paropriepustnosť
 • umývateľnosť
 • vysoká vodoodpudivosť, nízka špinivosť
 • oteruvzdornosť
 • tónovateľnosť na tónovacích strojoch
Fotogaléria

Fasády a zatepľovacie systémy s požiadavkou vodoodpudivosti náteru a na premostenie mikrotrhlín.

Odporúčané použitie

Na nátery minerálnych podkladov (vápenných, vápennocementových, štukových, brizolitových omietok, muriva, betónových panelov, monolitov a pod.) a omietok či náterov spojených akrylátovým či silikónovým spojivom. Vhodná aj na renováciu starých fasád a kontaktných zatepľovacích systémov (ETICS). Farba obsahuje výstužné mikrovlákna umožňujúce premostenie nedynamických vlasových trhliniek v podklade (max. 0,3 mm). Farba je ošetrená biocídnym prípravkom a jej náterový film je tak oproti bežným fasádnym farbám lepšie chránený proti plesniam a riasam.

NA PLESNE A RIASY:
V prípade pretierania plesňou alebo riasami napadnutého povrchu je najprv nutné ich usmrtenie a mechanické odstránenie ich zvyškov. Pleseň sa na napadnutých plochách za sucha nesmie odstraňovať, aby nedošlo k vdychovaniu zdraviu škodlivých výtrusov a kontaminácii okolia. Napadnuté miesta sa namočia biocídnym prípravkom LIKVISAN a pleseň sa opatrne odstráni napr. špachtľou. Odstránenie plesní je nutné vykonávať do maximálnej hĺbky. Na obnažený podklad sa opäť aplikuje prípravok LIKVISAN podľa jeho návodu na použitie.

 • Odtieň

  biely, tónovanie je možné vykonávať tónovacími farbami HETCOLOR (iba odtieňmi vhodnými do exteriéru max. do pomeru 1 : 25 dielom farby), prípadne pomocou tónovacích strojov

 • Možnosti aplikácie

  valček, štetka, Airlesss

 • Podkladový materiál

  vápenné omietky, vápenocementové omietky, brizolitové omietky, minerálne omietky, murivo, kontaktné zatepľovacie systémy ETICS, betónové panely a monolity

Technické informácie o výrobku

Výdatnosť (v jednej vrstve podľa savosti a štruktúry podkladu a hrúbky nanesenej vrstvy) [m2/kg]
6 – 7
Belosť [% MgO]
min. 94
Odolnosť voči oteru za sucha [trieda]
0 (veľmi vysoká)
Priepustnosť pre vodnú paru (ČSN EN 1062-1) [trieda]
V1 – 2 (vysoká až stredná)
Merná hmotnosť [g/cm3]
cca 1,41
Doba zasychania pri 20 °C a 60% rel. vlh. vzduchu [hod.]
min. 4
Napúšťací náter
penetračným prípravkom
AT-Grund, UP-Grund, A-Grund
Vrchný náter (odporúčaný počet vrstiev)
2
Balenie
Biela: 1 kg, 5 kg, 12 kg, 20 kg
Bázy: 1 kg, 5 kg, 12 kg, 20 kg