Mikral 100

Fasádna čisto akrylátová hladká farba.

Hladká fasádna farba s vysokou belosťou a dlhodobou odolnosťou voči poveternostným vplyvom a priemyselným exhaláciám.
Mikral 100

Prednosti

 • výborná krycia schopnosť a roztierateľnosť
 • paropriepustnosť
 • umývateľnosť
 • zvýšená odolnosť proti kyslým dažďom a priemyselným exhalátom
 • oteruvzdornosť
 • tónovateľnosť na tónovacích strojoch
Fotogaléria

Fasády a zatepľovacie systémy.

Odporúčané použitie

Na vonkajšie nátery vápenných, vápennocementových a brizolitových omietok, omietok s akrylátovým spojivom, muriva, na dekoračné nátery zvislých betónových konštrukcií a pod. Farba je vhodná na nátery nových i starých minerálnych omietok, na obnovovacie nátery akrylátových fasádnych farieb, na zjednocujúce alebo obnovovacie nátery kontaktných zatepľovacích systémov s povrchovou úpravou z akrylátovej tenkovrstvovej omietky.

 • Odtieň

  biely, tónovanie je možné vykonávať tónovacími farbami HETCOLOR (iba odtieňmi vhodnými do exteriéru), prípadne pomocou tónovacích strojov

 • Možnosti aplikácie

  valček, štetka, Airlesss

 • Podkladový materiál

  vápenné omietky, vápenocementové omietky, brizolitové omietky, kontaktné zatepľovacie systémy ETICS, betónové panely a monolity

Technické informácie o výrobku

Výdatnosť (v jednej vrstve podľa savosti a štruktúry podkladu a hrúbky nanesenej vrstvy) [m2/kg]
cca 7
Belosť [% MgO]
min. 95
Odolnosť voči oteru za sucha [trieda]
0 (veľmi vysoká)
Priepustnosť pre vodnú paru (ČSN EN 1062-1) [trieda]
V2 (stredná)
Merná hmotnosť [g/cm3]
cca 1,49
Doba zasychania pri 20 °C a 60% rel. vlh. vzduchu [hod.]
min. 4
Napúšťací náter
penetračným prípravkom
AT-Grund, UP-Grund, A-Grund
Vrchný náter (odporúčaný počet vrstiev)
2
Balenie
Biela: 1 kg, 7 kg, 15+3 kg
Bázy: 1 kg, 5 kg, 12 kg, 20 kg