Latex univerzálny

Latexová farba na univerzálne použitie do interiéru aj exteriéru.

Tradičná umývateľná univerzálna farba pre maliarov i domácich majstrov.
Latex univerzálny

Prednosti

 • umývateľnosť
 • výborná krycia schopnosť
 • do interiéru aj exteriéru
 • zlepšenie vlastností klasických maliarskych náterov
 • paropriepustnosť
Fotogaléria

Úžitkové a hospodárske priestory v interiéri a exteriéri, sklady, sokle, nenáročné aplikácie, ak je požadovaný umývateľný povrch.

Odporúčané použitie

Na vnútorné aj vonkajšie nátery vápenných, vápennocementových omietok, omietok s akrylátovým spojivom, muriva, na dekoračné nátery zvislých betónových konštrukcií a pod. V prípade podkladov nevystavených pôsobeniu zrážkovej vody a pri aplikáciách v interiéri je možné farbu použiť na nátery drevotrieskových, drevovláknitých, sadrokartónových či sadrovláknitých dosiek, sadrových alebo sadrovápenných omietok, papiera, tapiet atď. Po primiešaní do klasických maliarskych náterov zlepšuje ich vlastnosti.

 • Odtieň

  biely, tónovanie je možné vykonávať tónovacími farbami HETCOLOR alebo KOLORKA FORTE (max. do pomeru 1 : 5 dielom farby)

 • Možnosti aplikácie

  valček, štetka, HVLP, Airlesss

 • Podkladový materiál

  vápenné omietky, vápenocementové omietky, sadrové omietky, sadrovápenné omietky, omietky, murivo, sadrokartónové dosky, sadrovláknité dosky, betónové panely a monolity, papier, papierové tapety k tomu určené, tapety zo sklených vlákien, drevotrieskové dosky, drevovláknité dosky

Technické informácie o výrobku

Výdatnosť (v jednej vrstve podľa savosti a štruktúry podkladu a hrúbky nanesenej vrstvy) [m2/kg]
6 – 10
Belosť [% MgO]
min. 93
Odolnosť voči oteru za sucha [trieda]
0 – 1 (vysoká až veľmi vysoká)
Odolnosť proti oderu za mokra (ČSN EN 13300) [trieda]
2 – 3 (stredná až vysoká)
Merná hmotnosť [g/cm3]
cca 1,48
Doba zasychania pri 20 °C a 60% rel. vlh. vzduchu [hod.]
min. 4
Difúzny ekvivalent hrúbky vzduchovej vrstvy Sd [m]
0,06
Napúšťací náter
farbou zriedenou podľa návodu alebo penetračným prípravkou A-Grund, AT-Grund, W-Grund alebo UP-Grund
Odporúčané riedenie (čistou vodou) [l/kg]
max. 0,1
Vrchný náter (odporúčaný počet vrstiev)
1 – 2
Balenie
0,5 kg, 0,8+0,2 kg, 3 kg, 5+1 kg, 10+3 kg, 15 kg