Klasik Premium

Interiérová exkluzívna biela disperzná farba pre reprezentatívne priestory.

Tá najbelšia! Prémiová interiérová farba pre náročných, nekompromisná kvalita, záruka dokonalého výsledku.
Klasik Premium

Prednosti

 • najvyššia belosť 97 % MgO
 • zvýšená výdatnosť
 • výborná krycia schopnosť
 • vysoká odolnosť voči oteru za sucha
 • perfektná spracovateľnosť
 • jemný, matný povrch
 • vynikajúca paropriepustnosť
 • vhodná aj na sanačné omietky
Fotogaléria

Veľmi reprezentatívne obytné a komerčné priestory, obývacie izby, jedálne, spálne, kancelárie a pod.

Odporúčané použitie

Na nátery vápenných, vápennocementových, sadrovápenných a sadrových omietok, sadrokartónových, sadrovláknitých a drevovláknitých dosiek, omietok s akrylátovým spojivom, betónových panelov a monolitov, papierových tapiet na to určených, tapiet zo sklených vlákien a pod. Náterový film je vysoko paropriepustný, vhodný na sanačné omietky (spĺňa požiadavku smernice WTA limitujúcu použitie krycích vrstiev na sanačných omietkach).

 • Odtieň

  biely, tónovanie je možné vykonávať tónovacími farbami HETCOLOR alebo KOLORKA FORTE (max. do pomeru 1 : 5 dielom farby), prípadne miešaním s výrobkom KLASIK COLOR

 • Možnosti aplikácie

  valček, štetka, HVLP, Airlesss

 • Podkladový materiál

  vápenné omietky, vápenocementové omietky, sadrové omietky, sadrovápenné omietky, sanačné omietky, sadrokartónové dosky, betónové panely a monolity, papierové tapety k tomu určené, tapety zo sklených vlákien, drevovláknité dosky

Technické informácie o výrobku

Výdatnosť (v jednej vrstve podľa savosti a štruktúry podkladu a hrúbky nanesenej vrstvy) [m2/kg]
7 – 11
Belosť [% MgO]
min. 97
Odolnosť voči oteru za sucha [trieda]
0 (veľmi vysoká)
Merná hmotnosť [g/cm3]
cca 1,58
Doba zasychania pri 20 °C a 60% rel. vlh. vzduchu [hod.]
min. 4
Difúzny ekvivalent hrúbky vzduchovej vrstvy Sd [m]
0,03
Napúšťací náter
farbou zriedenou podľa návodu alebo penetračným prípravkou A-Grund, AT-Grund, W-Grund alebo UP-Grund
Riedenie napúšťacieho náteru čistou vodou [l/kg]
max. 0,3
Riedenie finálneho náteru čistou vodou [l/kg]
max. 0,1
Vrchný náter (odporúčaný počet vrstiev)
1 – 2
Balenie
7+1 kg, 15+3 kg