Hetmal Štandard

Klasický tekutý maliarsky náter.

Klasická maliarska nedisperzná farba. V kategórii interiérových farieb „štandard“ vyniká svojou belosťou.
Hetmal Štandard

Prednosti

 • belosť 91 % MgO
 • výborná krycia schopnosť
 • jednoduchá tónovateľnosť
 • matný vzhľad
 • paropriepustnosť
 • výhodná cena
Fotogaléria

Úžitkové a priemyselné priestory, sklady, nenáročné aplikácie.

Odporúčané použitie

Klasický maliarsky tekutý náter do vnútorných priestorov, vodou riediteľný, paropriepustný, matný, vysoko krycí a roztierateľný. Používa sa na nátery minerálnych omietok, muriva, betónových panelov a pod.

 • Odtieň

  biely, tónovanie je možné vykonávať tónovacími farbami HETCOLOR alebo KOLORKA FORTE (max. do pomeru 1 : 10 dielom farby)

 • Možnosti aplikácie

  valček, štetka, Airlesss

 • Podkladový materiál

  vápenocementové omietky, murivo, betónové panely a monolity

Technické informácie o výrobku

Výdatnosť (v jednej vrstve podľa savosti a štruktúry podkladu a hrúbky nanesenej vrstvy) [m2/kg]
6 – 10
Belosť [% MgO]
min. 91
Odolnosť voči oteru za sucha [trieda]
2 (stredná)
Merná hmotnosť [g/cm3]
cca 1,61
Doba zasychania pri 20 °C a 60% rel. vlh. vzduchu [hod.]
min. 4
Difúzny ekvivalent hrúbky vzduchovej vrstvy Sd [m]
0,05
Napúšťací náter
farbou zriedenou podľa návodu alebo penetračným prípravkou A-Grund, AT-Grund, W-Grund alebo UP-Grund
Riedenie napúšťacieho náteru čistou vodou [l/kg]
max. 0,1
Riedenie finálneho náteru čistou vodou [l/kg]
max. 0,3
Vrchný náter (odporúčaný počet vrstiev)
1 – 2
Balenie
7+1 kg, 15+3 kg, 25 kg, 40 kg