Hetmal Plus

Interiérová disperzná biela farba s vysokou krycou schopnosťou.

Ideálny materiál pre štetku aj valček. Univerzálna disperzná farba s vysokou výdatnosťou za výhodnú cenu.

Hetmal Plus

Prednosti

 • zvýšená belosť 94 % MgO
 • vysoká výdatnosť
 • matný vzhľad
 • odolnosť oteru za sucha
 • paropriepustnosť
 • ľahká tónovateľnosť
 • na omietky aj sadrokartón
Fotogaléria

Komerčné a obývacie priestory, kancelárie, školy, chodby, priemyselné aplikácie.

Odporúčané použitie

Na nátery stien a stropov, vápenných a vápennocementových omietok, sadrokartónu, betónových panelov a monolitov, papierových tapiet na to určených, apod. Farba je vhodná na pretieranie starých nosných vrstiev interiérových farieb.

 • Odtieň

  biely, tónovanie je možné vykonávať tónovacími farbami HETCOLOR alebo KOLORKA FORTE (max. do pomeru 1 : 5 dielom farby)

 • Možnosti aplikácie

  valček, štetka, Airlesss

 • Podkladový materiál

  vápenné omietky, vápenocementové omietky, sadrokartónové dosky, betónové panely a monolity, papierové tapety k tomu určené

Technické informácie o výrobku

Výdatnosť (v jednej vrstve podľa savosti a štruktúry podkladu a hrúbky nanesenej vrstvy) [m2/kg]
8 – 12
Belosť [% MgO]
min. 94
Odolnosť voči oteru za sucha [trieda]
0 – 1 (vysoká až veľmi vysoká)
Merná hmotnosť [g/cm3]
cca 1,50
Doba zasychania pri 20 °C a 60% rel. vlh. vzduchu [hod.]
min. 4
Difúzny ekvivalent hrúbky vzduchovej vrstvy Sd [m]
0,05
Napúšťací náter
farbou zriedenou podľa návodu alebo penetračným prípravkou A-Grund, AT-Grund, W-Grund alebo UP-Grund
Riedenie napúšťacieho náteru čistou vodou [l/kg]
max. 0,3 – 0,6
Riedenie finálneho náteru čistou vodou [l/kg]
max. 0,3
Vrchný náter (odporúčaný počet vrstiev)
1 – 2
Odporúčané riedenie (čistou vodou) [l/kg]
čistá voda
Balenie
1,5 kg, 4 kg, 7+1 kg, 15+3 kg, 25 kg, 40 kg