Hetline

Interiérová disperzná biela farba na veľmi hladké povrchy stien a stropov.

Špecialista na sadrokartón a rizikové veľmi hladké povrchy. Vždy pomôže a výsledok poteší.
Hetline

Prednosti

 • vysoká belosť 95 % MgO
 • zvýšená oteruvzdornosť
 • matný vzhľad
 • zníženie rizika vzniku pohľadových vád na veľmi hladkých plochách
 • výborná krycia schopnosť
 • výborná paropriepustnosť
 • vhodná aj na sanačné omietky
Fotogaléria

Reprezentatívne obývacie a komerčné priestory, detské izby, kuchyne, kúpeľne, nemocnice.

Odporúčané použitie

Predovšetkým na vnútorné nátery veľmi hladkých stien a stropov. Ideálna na aplikáciu na podklady s kombináciou napr. minerálnych omietok a sadrokartónu. Náter spĺňa požiadavku smernice WTA limitujúcu použitie krycích vrstiev na sanačných omietkach z hľadiska priepustnosti pre vodné pary.

 • Odtieň

  biely, tónovanie je možné vykonávať tónovacími farbami HETCOLOR alebo KOLORKA FORTE (max. do pomeru 1 : 5 dielom farby)

 • Možnosti aplikácie

  valček, HVLP, Airlesss

 • Podkladový materiál

  vápenné omietky, vápenocementové omietky, sadrové omietky, sadrovápenné omietky, sanačné omietky, sadrokartónové dosky, sadrovláknité dosky, betónové panely a monolity, papierové tapety k tomu určené, tapety zo sklených vlákien, hladké tapety, drevovláknité dosky

Technické informácie o výrobku

Výdatnosť (v jednej vrstve podľa savosti a štruktúry podkladu a hrúbky nanesenej vrstvy) [m2/kg]
6 – 10
Belosť [% MgO]
min. 95
Odolnosť voči oteru za sucha [trieda]
0 – 1 (vysoká až veľmi vysoká)
Odolnosť proti oderu za mokra (ČSN EN 13300) [trieda]
3 (stredná)
Merná hmotnosť [g/cm3]
cca 1,55
Doba zasychania pri 20 °C a 60% rel. vlh. vzduchu [hod.]
min. 4
Difúzny ekvivalent hrúbky vzduchovej vrstvy Sd [m]
0,05
Napúšťací náter
farbou zriedenou podľa návodu alebo penetračným prípravkou A-Grund, AT-Grund, W-Grund alebo UP-Grund
Riedenie napúšťacieho náteru čistou vodou [l/kg]
max. 0,05
Riedenie finálneho náteru čistou vodou [l/kg]
max. 0,05
Vrchný náter (odporúčaný počet vrstiev)
1 – 2
Balenie
7+1 kg, 15+3 kg, 40 kg