Hetline Sensitive Silikát

Interiérová silikátová maliarska farba.

Farba pre zdravé bývanie. Maximálne šetrná k životnému prostrediu a k jedincom citlivým na chemické látky.
Hetline Sensitive Silikát

Prednosti

 • vysoká belosť 95 % MgO
 • znížené riziko alergických reakcií
 • vyššia odolnosť proti plesniam
 • šetrná k životnému prostrediu a ľudskému zdraviu
 • neobsahuje zmäkčovadlá a ťažké kovy
 • bez prídavku biocídov a formaldehydu
 • výborná paropriepustnosť
 • vhodná aj na sanačné omietky
 • tónovateľnosť na tónovacích strojoch
Fotogaléria

Výmaľba v senzitívnom prostredí obytných i verejných budov, škôl, škôlok, nemocníc, apod. Vzhľadom na silikátovú povahu vhodná aj na výmaľbu väčšiny pamiatkových objektov.

Odporúčané použitie

Silikátová interiérová maliarska farba šetrná k životnému prostrediu a ľudskému zdraviu s mimoriadne nízkym obsahom prchavých organických látok (VOC ≤0,1g/l), bez zmäkčovadiel, bez ťažkých kovov, bez prídavku biocídov, bez parfumácie. Farba nepôsobí nepriaznivo na zdravú klímu v interiéri a vďaka svojmu zloženiu je znížené riziko nepriaznivých reakcií pri výmaľbe u alergikov a ľudí precitlivených na prítomnosť chemických látok. Zásaditá minerálna povaha náteru eliminuje riziko skorého napadnutia plesňou.

Vhodným podkladom sú vápenné a vápennocementové omietky, sanačné omietky, betónové panely a monolity alebo súdržné vápenné, silikátové a stredne disperzné (oteruvzdorné, neumývateľné) pôvodné nátery. V bielych a jemných pastelových odtieňoch možno tiež farbu použiť na nátery sadrokartónových či sadrovláknitých dosiek a pod. Náter spĺňa požiadavku smernice WTA limitujúcu použitie krycích vrstiev na sanačných omietkach z hľadiska priepustnosti pre vodné pary.

 • Odtieň

  biely, tónovanie je možné vykonávať pomocou tónovacích strojov (iba anorganickými pigmentmi) do 38 pastelových odtieňov vybraných zo vzorkovníc HET IMPULS NATUR a HET FACADE ECONOMIC

 • Možnosti aplikácie

  valček, štetka, štetec

 • Podkladový materiál

  vápenné omietky, vápenocementové omietky, sanačné omietky, sadrokartónové dosky, sadrovláknité dosky, betónové panely a monolity

Technické informácie o výrobku

Výdatnosť (v jednej vrstve podľa savosti a štruktúry podkladu a hrúbky nanesenej vrstvy) [m2/kg]
6 – 10
Belosť [% MgO]
min. 95
Odolnosť voči oteru za sucha [trieda]
1 – 2 (stredná až vysoká)
Merná hmotnosť [g/cm3]
cca 1,45
Doba zasychania pri 20 °C a 60% rel. vlh. vzduchu [hod.]
min. 4
Difúzny ekvivalent hrúbky vzduchovej vrstvy Sd [m]
0,03
Napúšťací náter
nasiakavé podklady - Primer Silikát, sadrové podkl. - UP-GRUND, nenasiakavé podkl. - nie je nutný
Riedenie finálneho náteru čistou vodou [l/kg]
max. 0,1 – 0,5
Vrchný náter (odporúčaný počet vrstiev)
1 – 3
Balenie
5 kg, 12 kg, 20 kg