Hetline San Active

Interiérová farba ošetrená biocídnym prípravkom proti plesniam.

Spoľahlivý ochranca stien pred vznikom plesní. S prípravkom LIKVISAN ponúka účinný systém sanácie plesní a rias.
Hetline San Active

Prednosti

 • vyššia odolnosť proti plesniam
 • vysoká belosť 95 % MgO
 • výborná krycia schopnosť
 • vynikajúca paropriepustnosť
 • vhodná aj na sanačné omietky
 • odolnosť oteru za sucha
 • matný vzhľad
Fotogaléria

Preventívne protiplesňové nátery vo vlhkých a zle vetraných priestoroch.

Odporúčané použitie

Do miestností s vyššou vlhkosťou a zlou vetrateľnosťou, napr. do kúpeľní, pivníc a pod. Používa sa na nátery vápennocementových, sadrových a sanačných omietok, sadrokartónových, sadrovláknitých, drevotrieskových a drevovláknitých dosiek, betónových panelov a monolitov, papierových tapiet, tapiet zo sklených vlákien a pod. s výskytom plesní alebo preventívne na obmedzenie ich vzniku.

V prípade pretierania plesní alebo riasou napadnutého povrchu je najprv nutné ich usmrtenie (napr. biocídnym prípravkom LIKVISAN) a mechanické odstránenie ich zvyškov. Odstránenie plesní je nutné vykonávať za mokra a do maximálnej hĺbky.

 • Odtieň

  biely, tónovanie je možné vykonávať tónovacími farbami HETCOLOR alebo KOLORKA FORTE (max. do pomeru 1 : 5 dielom farby)

 • Možnosti aplikácie

  valček, štetka, HVLP, Airlesss

 • Podkladový materiál

  vápenocementové omietky, sadrové omietky, sanačné omietky, sadrokartónové dosky, sadrovláknité dosky, betónové panely a monolity, papierové tapety k tomu určené, tapety zo sklených vlákien, drevotrieskové dosky, drevovláknité dosky

Technické informácie o výrobku

Výdatnosť (v jednej vrstve podľa savosti a štruktúry podkladu a hrúbky nanesenej vrstvy) [m2/kg]
6 – 10
Belosť [% MgO]
min. 95
Odolnosť voči oteru za sucha [trieda]
1 – 0 (vysoká až veľmi vysoká)
Merná hmotnosť [g/cm3]
cca 1,67
Doba zasychania pri 20 °C a 60% rel. vlh. vzduchu [hod.]
min. 4
Difúzny ekvivalent hrúbky vzduchovej vrstvy Sd [m]
0,03
Napúšťací náter
penetračným prípravkom
UP-Grund, A-Grund, AT-Grund
Riedenie napúšťacieho náteru čistou vodou [l/kg]
max. 0,1
Riedenie finálneho náteru čistou vodou [l/kg]
max. 0,1
Vrchný náter (odporúčaný počet vrstiev)
1 – 2
Balenie
1,5 kg, 7 kg, 15 kg