Hetline LF

Interiérová univerzálna disperzná farba.

Univerzálna farba s vysokou belosťou a perfektnou spracovateľnosťou. Tónovateľná do širokej škály odtieňov.
Hetline LF

Prednosti

 • vysoká belosť 95 % MgO
 • vyššia odolnosť voči oteru za sucha
 • výborná krycia schopnosť
 • výborná paropriepustnosť
 • vhodná aj na sanačné omietky
 • matný vzhľad
 • tónovateľnosť na tónovacích strojoch
Fotogaléria

Obývacie a komerčné priestory, detské izby, chodby, kancelárie, predajné priestory.

Odporúčané použitie

Na vnútorné nátery stien a stropov. Spĺňa požiadavku smernice WTA limitujúcu použitie krycích vrstiev na sanačných omietkach z hľadiska priepustnosti pre vodné pary. Vhodný na aplikáciu na podklady s kombináciou napr. minerálnych omietok a sadrokartónu.

 • Odtieň

  biely, tónovanie je možné vykonávať tónovacími farbami HETCOLOR alebo KOLORKA FORTE (max. do pomeru 1 : 5 dielom farby), prípadne na tónovacích strojoch

 • Možnosti aplikácie

  valček, štetka, HVLP, Airlesss

 • Podkladový materiál

  vápenné omietky, vápenocementové omietky, sadrové omietky, sadrovápenné omietky, sanačné omietky, sadrokartónové dosky, sadrovláknité dosky, betónové panely a monolity, papierové tapety k tomu určené, tapety zo sklených vlákien, drevovláknité dosky

Technické informácie o výrobku

Výdatnosť (v jednej vrstve podľa savosti a štruktúry podkladu a hrúbky nanesenej vrstvy) [m2/kg]
6 – 10
Belosť [% MgO]
min. 95
Odolnosť voči oteru za sucha [trieda]
0 (veľmi vysoká)
Merná hmotnosť [g/cm3]
cca 1,66
Doba zasychania pri 20 °C a 60% rel. vlh. vzduchu [hod.]
min. 4
Difúzny ekvivalent hrúbky vzduchovej vrstvy Sd [m]
0,05
Napúšťací náter
farbou zriedenou podľa návodu alebo penetračným prípravkou A-Grund, AT-Grund, W-Grund alebo UP-Grund
Riedenie napúšťacieho náteru čistou vodou [l/kg]
max. 0,3
Riedenie finálneho náteru čistou vodou [l/kg]
max. 0,1
Vrchný náter (odporúčaný počet vrstiev)
1 – 2
Balenie
Biela: 7+1 kg, 15+3 kg, 40 kg
Báza: 1 kg, 3 kg, 5 kg, 12 kg, 20 kg