Hetline ECO

Interiérová disperzná paropriepustná farba.

Ekonomická, perfektne krycia, biela alebo tónovaná interiérová disperzná farba z obľúbeného radu HETLINE.
Hetline ECO

Prednosti

 • vysoká belosť 94 % MgO
 • odolnosť oteru za sucha
 • výborná krycia schopnosť
 • matný vzhľad
 • paropriepustnosť
 • tónovateľnosť na tónovacích strojoch
Fotogaléria

Komerčné a obývacie priestory, kancelárie, školy, priemyselné aplikácie.

Odporúčané použitie

Na nátery vápenných, vápennocementových omietok, sadrokartónových dosiek, betónových panelov a monolitov, papierových tapiet na to určených a pod.

 • Odtieň

  biely, tónovanie je možné vykonávať tónovacími farbami HETCOLOR alebo KOLORKA FORTE (max. do pomeru 1 : 5 dielom farby), prípadne na tónovacích strojoch do pastelových a stredne sýtych odtieňov

 • Možnosti aplikácie

  valček, štetka, Airlesss

 • Podkladový materiál

  vápenné omietky, vápenocementové omietky, sadrokartónové dosky, betónové panely a monolity, papierové tapety k tomu určené

Technické informácie o výrobku

Výdatnosť (v jednej vrstve podľa savosti a štruktúry podkladu a hrúbky nanesenej vrstvy) [m2/kg]
6 – 10
Belosť [% MgO]
min. 94
Odolnosť voči oteru za sucha [trieda]
0 – 1 (vysoká až veľmi vysoká)
Merná hmotnosť [g/cm3]
cca 1,57
Doba zasychania pri 20 °C a 60% rel. vlh. vzduchu [hod.]
min. 4
Difúzny ekvivalent hrúbky vzduchovej vrstvy Sd [m]
0,05
Napúšťací náter
farbou zriedenou podľa návodu alebo penetračným prípravkou A-Grund, AT-Grund, W-Grund alebo UP-Grund
Riedenie finálneho náteru čistou vodou [l/kg]
max. 0,3
Riedenie napúšťacieho náteru čistou vodou [l/kg]
max. 0,1
Vrchný náter (odporúčaný počet vrstiev)
1 – 2
Balenie
Biela: 1 kg, 5 kg, 7+1 kg, 12 kg, 15+3 kg, 40 kg
Bázy: 1 kg, 5 kg, 12 kg