Fasadin Forte

Fasádna akrylátová farba s hrubým zrnom.

Odolná štruktúrna fasádna farba. Ideálne na zjednotenie vzhľadu rôznych podkladov.
Fasadin Forte

Prednosti

 • výborná krycia schopnosť
 • zjednotenie vzhľadu rôznych podkladov
 • paropriepustnosť
 • umývateľnosť
 • oteruvzdornosť
 • tónovateľnosť na tónovacích strojoch
Fotogaléria

Fasády s požiadavkou štruktúrneho povrchu.

Odporúčané použitie

Na nátery vápennocementových, brizolitových a ostatných minerálnych omietok, muriva, betónových panelov a monolitov a pod. Je vhodná na nátery kontaktných zatepľovacích systémov.

 • Odtieň

  biely, tónovanie je možné vykonávať tónovacími farbami HETCOLOR (iba odtiene vhodnými do exteriéru max. do pomeru 1 : 25 dielom farby), prípadne pomocou tónovacích strojov do pastelových odtieňov

 • Možnosti aplikácie

  valček

 • Podkladový materiál

  vápenocementové omietky, brizolitové omietky, minerálne omietky, murivo, kontaktné zatepľovacie systémy ETICS, betónové panely a monolity

Technické informácie o výrobku

Výdatnosť (v jednej vrstve podľa savosti a štruktúry podkladu a hrúbky nanesenej vrstvy) [m2/kg]
cca 2,5
Belosť [% MgO]
min. 86
Odolnosť voči oteru za sucha [trieda]
0 (veľmi vysoká)
Priepustnosť pre vodnú paru (ČSN EN 1062-1) [trieda]
V2 (stredná)
Merná hmotnosť [g/cm3]
cca 1,70
Doba zasychania pri 20 °C a 60% rel. vlh. vzduchu [hod.]
min. 4
Odporúčané riedenie (čistou vodou) [l/kg]
max. 0,1
Vrchný náter (odporúčaný počet vrstiev)
2
Balenie
5 kg, 12 kg