SOLDECOL RODEXOL - 2v1 konventor hrdze a adhézny mostík

18. 10. 2021

SOLDECOL RODEXOL - 2v1 konventor hrdze a adhézny mostík

2v1 - KONVERTOR HRDZI A ADHEZNÝ MÔSTOK NA ZINKOVANÉ POVRCHY

Konvertor hrdze je primárne určený na chemickú stabilizáciu korózie železných povrchov a vytvorenie pružnej ochrannej vrstvy. Výrobok je alternatívou k mechanickému spôsobu čistenia povrchu, ktorý nie je v niektorých prípadoch možné vykonávať. Náterový film je vhodným podkladom pre následné vrstvy náterového systému. Odporúčaným vrchným náterom je napr. výrobok SOLDECOL PUR SG. Pri tejto kombinácii sa docieli silného ochranného efektu pre vnútorné aj vonkajšie prostredie. Typickým použitím sú údržbové systémy v stavebníctve, priemysle, ďalej hobby aplikácie pri renováciách starých kovových predmetov, dopravných prostriedkov, klampiarskych prvkov atď.

Druhou funkciou výrobku je jeho použitie ako adhézneho mostíka na zinkované typy povrchov, prípadne zinkované povrchy lokálne zasiahnuté koróziou vr. zvyškov pôvodných priľnavých náterových systémov (tzn. univerzálny zjednocujúci náter). Použitie nachádza aj v prvovýrobe a pri špeciálnych aplikáciách s nemožnosťou tryskania alebo na zaistenie lepších adhéznych parametrov.

Alternatívne je možné výrobok použiť samostatne na korózii zasiahnuté povrchy ako uzatváracia a stabilizujúca vrstva s dekoračnou funkciou (vytvorenie čiernej pololesklej "patiny"). V tomto prípade sa však predpokladá iba interiérové ​​použitie.

Odtieň je polotransparentný. Po reakcii s koróziou, čiastočne aj železom, vytvára tmavý až čierny miestami fialkastý film. Výdatnosť sa pohybuje okolo 13 m²/l v jednej vrstve (30 μm DFT, bez strát). Nanášanie sa vykonáva štetcom alebo valčekom.

Dodáva sa v balení 0,5 l a 3 l.