HET MÁ NOVÉ LOGO - meníme korporátnu identitu

21. 7. 2022

HET MÁ NOVÉ LOGO - meníme korporátnu identitu

Po viac ako 30 rokoch sme sa rozhodli pristúpiť k výraznejšej obmene loga HET. Nový prístup sa bude týkať nielen logotypu, ale následne aj celej vizuálnej identity spoločnosti.

Nejde o revolúciu, ale o evolúciu. Reagujeme na súčasné trendy a chceme vniesť do marketingovej komunikácie nové omladzujúce prvky. Sľubujeme si od toho predovšetkým výrazné posilnenie vizibility – vyššiu prehľadnosť a čitateľnosť značky HET.

Nové logo nadväzuje a ďalej rozvíja to pôvodné. Je modernejší a navyše vyjadruje určité zmeny, ktoré sa v čase udiali. Symbolizuje sortimentný posun od maliarskych farieb smerom k materiálom, ktoré firma v dobe svojho vzniku vo svojom portfóliu nemala. Spoločnosť HET je dnes výrobcom komplexným, ponúka nielen farby, ale aj omietky, lazúry, tmely atď., teda produkty určené pre najrôznejšie podklady, účely použitia aj spôsoby aplikácie.

Implementácia nového loga bude prebiehať postupne. V auguste sa začne objavovať na našich weboch, v on-line komunikácii, na fakturačných dokladoch a ďalších merkantilných tlačovinách; v nasledujúcich mesiacoch na etiketách výrobkov a novo vzniknutých propagačných materiáloch. Zámena každopádne neznamená, že doterajšia prezentácia spojená s logom starým, je neplatná či neúčinná. Všetko bude v čase postupne nahradzované.

Veríme, že vykonávané zmeny prispejú k posilneniu pozície značky HET na trhu.

HET spol. s r.o.