100 - Grund

Univerzálna akrylátová disperzia typu Sokrat 2802 NA.

Vysoký koncentrát obľúbenej univerzálnej disperzie typu SOKRAT 2802 NA na prípravu penetrácií a ako prídavok do stavebných zmesí.
100 - Grund

Prednosti

 • impregnačný náter do interiéru aj exteriéru
 • zjednotenie rôznej nasiakavosti podkladu
 • spojivo do stavebných zmesí
 • na bezoterový náter betónu
 • univerzálne použitie
 • koncentrát

Odporúčané použitie

Vysoký koncentrát disperzného spojiva určený na mnohostranné použitie, napr. na prípravu penetrácií na zjednotenie rôznej nasiakavosti minerálnych podkladov, na skvalitnenie stavebných zmesí obsahujúcich cement alebo vápenný hydrát, na prípravu bezoterového náteru betónu a pod.


1. Penetrácia nasiakavých podkladov – betón, cementová, brizolitová, vápenná omietka, drevotrieska, eternit, tehly a pod. – použiť po zriedení vodou v pomere 1 kg prípravku: 5 litrom vody, pri veľmi vysokej nasiakavosti podkladu až 1 kg prípravku: 12 litrom vody .

2. Bezoterový náter na betón – 100-GRUND nariediť vodou v pomere 1 kg prípravku: 10 litrom vody. Vzniknutý roztok (11 litrov) dôkladne premiešať s cementom v pomere 11:4 (11 litrov roztoku: 4 kg cementu). Zmes sa použije na náter povrchu pripraveného podľa predchádzajúceho bodu.

 

 • Odtieň

  v tekutom stave belavá disperzia (rôzna intenzita zakalenia neovplyvňuje výsledné parametre výrobku), po zaschnutí bezfarebný až mliečne zakalený

 • Možnosti aplikácie

  podľa spôsobu použitia

 • Podkladový materiál

  vápenné omietky, vápenocementové omietky, brizolitové omietky, betón, drevotrieskové dosky, tehly

Technické informácie o výrobku

Výdatnosť (v jednej vrstve podľa savosti a štruktúry podkladu a hrúbky nanesenej vrstvy) [m2/kg]
25 – 100
Merná hmotnosť [g/cm3]
cca 1,00
Doba zasychania pri 20 °C a 60% rel. vlh. vzduchu [hod.]
min. 4
Pretierateľnosť [hod.]
min. 24
Odporúčané riedenie (čistou vodou) [l/kg]
podľa spôsobu použitia
Balenie
1 kg, 5 kg, 10 kg