Katalóg

Tenkovrstvové omietkoviny

Akrylátová hladená tenkovrstvová omietka so zrnitosťou 1,0 mm. Je určená na konečnú povrchovú úpravu s požiadavkou na hladenú štruktúru, najmä zatepľovacích...
AHO 1,0
Silikónová hladená tenkovrstvová omietka so zrnitosťou 1,0 mm. Je určená na konečnú povrchovú úpravu s požiadavkou na hladenú štruktúru, najmä zatepľovacích...
SHO 1,0
Akrylátová hladená tenkovrstvová omietka so zrnitosťou 1,5 mm. Je určená na konečnú povrchovú úpravu, najmä zatepľovacích systémov a je súčasťou fasádneho...
AHO 1,5
Akrylátová ryhovaná tenkovrstvová omietka so zrnitosťou 1,5 mm. Je určená na konečnú povrchovú úpravu, najmä zatepľovacích systémov a je súčasťou fasádneho...
ARO 1,5
Silikónová hladená tenkovrstvová omietka so zrnitosťou 1,5 mm. Je určená na konečnú povrchovú úpravu, najmä zatepľovacích systémov a je súčasťou fasádneho...
SHO 1,5
Akrylátová hladená tenkovrstvová omietka so zrnitosťou 2,0 mm. Je určená na konečnú povrchovú úpravu, najmä zatepľovacích systémov a je súčasťou fasádneho...
AHO 2,0
Akrylátová ryhovaná tenkovrstvová omietka zrnitosti 2,0 mm. Je určená na konečnú povrchovú úpravu, najmä zatepľovacích systémov a je súčasťou fasádneho...
ARO 2,0
Silikónová hladená tenkovrstvová omietka so zrnitosťou 2,0 mm. Je určená na konečnú povrchovú úpravu, najmä zatepľovacích systémov a je súčasťou fasádneho...
SHO 2,0
Akrylátová hladená tenkovrstvová omietka so zrnitosťou 3,0 mm. Je určená na konečnú povrchovú úpravu, najmä zatepľovacích systémov a je súčasťou fasádneho...
AHO 3,0
Akrylátová ryhovaná tenkovrstvová omietka so zrnitosťou 3,0 mm. Je určená na konečnú povrchovú úpravu, najmä zatepľovacích systémov a je súčasťou fasádneho...
ARO 3,0
Silikónová ryhovaná tenkovrstvová omietka so zrnitosťou 3,0 mm. Je určená na konečnú povrchovú úpravu, najmä zatepľovacích systémov a je súčasťou fasádneho...
SRO 3,0