Štuk tekutý

Štuk tekutý
Hotová namiešaná stierková hmota určená najmä na finálne úpravy vnútorných stien. Je určený na okamžité použitie na betónové panely alebo na jadrové omietky. Je vhodný na rekonštrukcie panelových bytov a na opravy omietok pred maľovaním. Pri použití v menej náročných objektoch vďaka svojej belosti nahrádza estetickú funkciu náteru.
Možnosti aplikácie
Pridať produkt do porovnania

Použitie:

  • finálna úprava vnútorných aj vonkajších stien
  • na okamžité použitie ako stierková hmota na betónové panely alebo jadrové omietky
  • opravy omietok pred maľovaním

Skladovanie:

  • pri teplotách nad +5 až +30 °C, nesmie zmrznúť, chrániť pred priamym slnečným žiarením

 Spotreba:

  • 1,5 – 3 kg/m2 podľa druhu podkladu a hrúbky nanesenej vrstvy.

Doba schnutia:

  • 24 hod pri 20 °C a 60 % relatívnej vlhkosti vzduchu

Balenie:

  • plastové vedrá 7+1 zdarma kg, 14+2 zdarma kg, 30+3 zdarmakg

Riedenie:

  • voda (pitná)

Odtiene:

  • neštandardný biely až šedobiely