Katalóg

Cement biely

Cement biely
SPOJIVO PRE PRÍPRAVU MÁLT, BETÓNOV A STAVEBNÝCH VÝROBKOV - pre stavebné účely.
Možnosti aplikácie
Pridať produkt do porovnania

Použitie:

 • ako hydraulické spojivo pre stavebné účely, vrátene škárovania obkladov a dlažieb
 • je používaný pri výrobe betónových prvkov jednoduchých armovacích, exkluzívnych prefabrikovaných stavebných dielov, terasových dlažieb, bielych omietkových zmesí, farebných cementov a pod.

Odtieň:

 • neštandardný biely

Technické údaje:

 • portlandský cement biely - Typ (EN 197-1) CEM I 52,5 R
 • belosť (DIN 5033)  85-88 %
 • začiatok tuhnutia (EN 196-1)  100 minút
 • doba tuhnutia     (EN 196-1)  140 minút
 • pevnosť v tlaku (po 2 dňoch)   35-40 MPa
 • pevnosť v tlaku (po 7 dňoch)   57-63 MPa
 • pevnosť v tlaku (po 28 dňoch) 74-78 MPa
 • teplota prostredia a podkladu pri aplikácii nesmie klesnúť pod + 5 °C

Skladovanie:

 • 24 mesiacov od dátumu výroby v pôvodnom neotvorenom obale
 • pri teplote + 3 až 30°C, nesmie zmrznúť, chrániť pred priamym slnečným žiarením

Balenie:

 • 1 kg, 3 kg, 25 kg