100-Grund

100-Grund
Univerzálne spojivo na báze styren-akrylátovej disperzie, určené na skvalitnenie vlastností všetkých stavebných zmesí obsahujúcich cement alebo vápenný hydrát.
Možnosti aplikácie
Pridať produkt do porovnania

Príklady použitia:

  • penetrácia nasiakavých podkladov
  • bezoterový náter na betón
  • skvalitnenie vlastnostní betónu alebo cementovej malty
  • lepiaca malta na dlaždice a obkladačky
  • polymerová malta

Odporúčané riedenie:

  • závisí od použitia, bližšie informácie sú uvedené v technickom liste výrobku

Doba schnutia:

  • 24 h v závislosti od teploty vzduchu a podkladu a relatívnej vlhkosti vzduchu

Skladovanie:

  • pri teplotách nad + 5 °C, nesmie zmrznúť, chrániť pred priamym slnečným žiarením

Balenie:

  • plastové dózy 1kg
  • plastové kanistre 10kg