Fungovanie spoločnosti HET SLOVAKIA s ohľadom na šírenie SARS-CoV-2 a choroby COVID-19

V súvislosti s aktuálnou situáciou spojenou so šírením koronavírusu SARS-CoV-2 a choroby COVID-19 a príslušnými nariadeniami vlády Slovenskej republiky, si Vás týmto dovoľujeme informovať o prijatých opatreniach v našej spoločnosti.

Bez obmedzenia dodávame tovar podnikateľským subjektom (zmluvným obchodným partnerom) a to zo všetkých svojich distribučných skladov v Galante, Budimíri, Zvolene, Žiline a Rimavskej Sobote. 

Bez obmedzenia prevádzkujeme maloobchodný predaj koncovým zákazníkom vo svojich distribučných skladoch v Galante, Budimíri, Zvolene, Žiline a Rimavskej Sobote. Pri vstupe do budov Vás žiadame o dodržiavaní odporúčaných rozostupov a nosenie ochranných rúšok.

Na nevyhnutne nutný obmedzujeme osobný kontakt našich Regionálnych manažérov s preferenciou elektronickej formy komunikácie.  

Vynasnažíme sa Vám poskytnúť všetku možnú súčinnosť pri vybavovaní zaslaných objednávok. Naši regionálny manažéri a pracovníci na logistických centrách sú Vám plne k dispozícii na telefónoch a emailoch pre riešenie prípadných otázok a neštandardných požiadaviek.

Priebežne vyhodnocujeme dostupné informácie, sledujeme vývoj situácie a o prípadných ďalších zmenách Vás budeme okamžite informovať.

 

V Galante dňa 10.9.2020

HET SLOVAKIA, s.r.o.