APLIKAČNÉ VIDEÁ - Dekoračné farby

Do sekcie Interiérové farby / Disperzné / Dekoračné bolo pridené aplikačné video k výrobkom Brillant P, Q, R a Brillant Effect.

 

 

Máte v nich možnosť si pozrieť pracovné postupy spolu s instruktážou, ako pomocou jednoduchých maliarskych techník dosiahnuť pri použití danej dekoračnej farby nadštandardný a exkluzívny antický efekt. Videá sú umiestené pod záložkou Video v kartách jednotlivých produktov. Kompletné aplikačné video k dekoračným farbám zahrňujíci aj činnosti spojené s prípravou podkladu je umiestené v sekcii Informačné centrum v časti Aplikačné videá.