Stiahnite si

Technický list Bezpečnostný list Vyhlásenie o zhode/Vyhlásenie o parametroch Vyhlásenie výrobcu
Interiérové farby
Disperzné / Oteruvzdorné
Hetline VINYL
Hetline
Hetline LF
Hetline ECO
Klasik PREMIUM
Klasik
Hetmal Plus
Disperzné / Špeciálne
Hetline OL
Hetline IZOL
Hetline SAN ACTIVE
Hetline FORTE
Disperzné / Dekoračné
Brillant Effect
Brillant-R
Brillant-Q
Brillant-P
Klasické
Vápenný náter
Supermalba prášková
Disperzné / Umývateľné
Hetline SUPER WASH
Brillant 100
Disperzné / Tónované - ready mix
Hetmal COLOR
Klasik COLOR - NOVÁ KOLEKCIA 36 ODTIEŇOV
Silikátové / Oteruvzdorné
Hetline SENSITIVE SILIKÁT - NOVINKA
Latexové farby
Farba na označovanie trávnatých plôch
Latex vonkajší
Latex univerzálny
Latex vnútorný
Tónovacie farby a prípravky
Kolorka FORTE
Hetcolor
Penetrácie a prostriedky na úpravu povrchu
Akrylátové penetračné nátery
AT-Grund - INOVÁCIA
A-Grund - INOVÁCIA
Univerzálny pigmentované penetračné nátery
UP-Grund
Špeciálne prostriedky na úpravu povrchu
I-Grund
Likvisan
K-Grund
Univerzálna disperzia
100-Grund
Silikátové základné nátery
Fasádne farby
Akrylátové fasádne farby
Fasadin FORTE
Fasadin
Mikral 100
Silikónové fasádne farby
Mikral SILIKÓN
Mikral RENOVO ACTIVE
Silikátové fasádne farby
Tenkovrstvové omietkoviny
Akrylátové hladené tenkovrstvové omietkoviny
AHO 3,0
AHO 2,0
AHO 1,5
AHO 1,0
Akrylátové ryhované tenkovrstvové omietkoviny
ARO 3,0
ARO 2,0
ARO 1,5
Silikónové hladené tenkovrstvové omietkoviny
SHO 3,0
SHO 2,0
SHO 1,5
SHO 1,0
Silikónové ryhované tenkovrstvové omietkoviny
SRO 3,0
SRO 2,0
SRO 1,5
Farby na drevo, kov a betón
Vodou riediteľné
Vrchné na drevo a kov
Aquadecol SG
AQUADECOL FARBA NA RADIÁTORY - NOVINKA
Akryl LESK
Akryl MAT
Základné na kov
Aquadecol PRIMER
Na betón
Aquadecol EPOXY CLEAR SG
Aquadecol EPOXY CLEAR M
Aquadecol EPOXY SG
Aquadecol EPOXY M
Akryl BET
Syntetické
Vrchné na kov a drevo
Soldecol PUR CLEAR HG
Soldecol PUR CLEAR M
Soldecol PUR HG
Soldecol PUR SG
Soldecol HG - nový odtieň Antracit
Soldecol UNICOAT SM - nové odtiene ready mix
Základné na kov a drevo
Soldecol PRIMER
Soldecol PUR PRIMER
Kováčske farby
Soldecol KOVÁČSKA FARBA
Konvertor hrdze - adhézny mostík
Soldecol RODEXOL
Riedidlá
SOLDECOL C 6000
SOLDECOL U 6002
SOLDECOL S 6006
SOLDECOL S 6001
Tmely, štuky, lepidlá stavebné a maliarske suroviny
Tmely
Ditmel S
Tmel štukový
Tmel šľahaný
Tmel latexový
Tmel akrylátový
Štuky
Štuk tekutý
Lepidlá a stierky
Stavebné a maliarske suroviny
Krieda plavená
Cement biely
Sadra plastická
Sadra šedá
Sadra biela
Mozaikové tenkovrstvové omietkoviny
Mozaiková omietkovina MO1
Tónovací sytém MULTIMIX
Interiérové farby
Hetline SUPER WASH
Hetline VINYL
Brillant 100
Hetline FORTE
Hetline LF
Hetline ECO
Fasádne farby
Fasadin FORTE
Fasadin
Mikral SILIKÓN
Mikral 100
Mikral RENOVO ACTIVE
Tenkovrstvové omietkoviny
AHO 3,0
ARO 3,0
SRO 3,0
AHO 2,0
ARO 2,0
SHO 2,0
AHO 1,5
ARO 1,5
SHO 1,5
AHO 1,0
SHO 1,0
Penetračné nátery
UP-Grund
Farby na drevo a kov
Lazúry, oleje a napúšťadla na drevo
Soldecol TERASA
Aquadecol LAZURA FORTE
Aquadecol LAZURA PREMIUM
Rozpúšťadlové lazúry
Soldecol LAZURA FORTE
Soldecol LAZURA PREMIUM
Soldecol LAZURA
Vodou riediteľné lazúry
Aquadecol LAZURA FORTE
Aquadecol LAZURA PREMIUM
Napúšťadla a odšeďovače
AQUADECOL ODŠEĎOVAČ NA DREVO - NOVINKA
Soldecol NAPÚŠŤADLO - NOVINKA
Ochranné oleje
Soldecol TERASA